Ljud- & Energilösningar

Vi kan erbjuda buller- och energieffektiva lösningar som ger en bättre inomhusmiljö samt att det sparar in på uppvärmningskostnader. Glasets olika egenskaper beror på om man i första hand vill spara energi eller dämpa buller samt störande ljud utifrån. Befintliga tvåglasfönster kan uppdateras till treglasfönster. Med våra buller- och energieffektiva lösningar får man en märkbar komfortförbättring, det blir både varmare och tystare inomhus.

Trafikverket är en av våra största kunder när det gäller bullerdämpande åtgärder. Även kommunernas tekniska förvaltningar beställer bullerdämpande fönster inom stadsplanerat område.