Utbytesbågar – Ett alternativ till fönsterbyte

Montage av utbytesbågar kan göras som ett alternativ till ett komplett fönsterbyte. Vi monterar nya fönsterbågar av strängpressade aluminiumprofiler i den befintliga konstruktionen. Fönstrets prestanda kan höjas ytterligare genom att ytterbågen kompletteras med LE-glas (lågenergiglas). LE-glaset förbättrar fönstrets U-värde, vilket är ett mått på hur bra isoleringsförmåga fönstret har.

_ans4229